Phân Bò Khô Hòa Bình | Phân Bò Hoai Mục Hòa Bình - Hợp Đồng 210 Tấn

Phân Bò Khô Hòa Bình | Phân Bò Hoai Mục Hòa Bình - Hợp Đồng 210 Tấn

| |Khách hàng của SenAgri.vn

Phân Bò Khô Hòa Bình | Phân Bò Hoai Mục Hòa Bình - Hợp Đồng 210 Tấn, là hợp đồng lớn cung cấp phân bò khô của chúng tôi cho một vị khách hàng đầu tư hơn 20ha Cam Cao Phong.

Có thể tự hào rằng SHA Việt Nam là đơn vị đầu tiên ở Miền Bắc trực tiếp ủ, xử lý và bán phân bò khô, với giá phân phân bò khô (phân bò hoai mục) lớn nhất.

Phân bò khô Hòa Bình - Phân Bò Hoai Mục Hòa Bình được chúng tôi cung cấp.

Đó là Công ty SACHI để cung cấp 210 tấn phân bò khô cho Công ty SACHI để trông cam, bưởi xuất khẩu đi Nhật Bản. Với tốc độ giao hàng nhanh chóng, chất lượng phân bò hoai mục được đảm bảo SACHI đã rất hài lòng và tin tưởng. Đương nhiên là hẹn mùa cải tạo đất sau sẽ tiếp tục nhận hàng, mua phân bò khô từ SHA Việt Nam.

Khi giao được nói chuyện với chuyên gia của Công ty về việc dùng Phân bò khô, Phân bò hoai mục để bón lót cho cam bưởi chúng tôi đã mở mang thêm được những kiến thức về nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Và thấy rõ hơn giá trị của phân chuồng hoai mục truyền thống: Phân bò khô, Phân trùn quế, Phân Gà ủ trấu, hay Phân chuồng hoai mục....

Trân trọng.

==============================================================================================================

XEM THÊM - BẢNG GIÁ PHÂN BÒ KHÔ??  - BẢNG GIÁ PHẦN QUẾ - PHÂN GIUN QUẾ.

Trang chủ | Bảng Giá | Phân bò khô | Phân Trùn quế | Phân Gà Vi Sinh | Tro Nông Nghiệp | Vỏ Trấu | Mùn Dừa | ShaVietNam.vn | Kegiaviet.com | Enterlaw.vn | SonghongAgri.com | BigRack.vn  | SenAgri.vn

VÌ NÔNG NGHIỆP SẠCH